Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umów, Użytkownicy przekazują Organizatorowi dane osobowe.  Organizator jest Organizatorem Danych  Osobowych.
 2. Dane Organizatora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące: KOW Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101 lok. 3, 02-011 Warszawa, NIP: 7010469475
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Klient/Konsument może wyrazić ponadto zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora  środkami komunikacji elektronicznej, w tym newslettera.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Klienta/Konsumenta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jak
  i każdorazowe podanie danych osobowych przez Klienta/Konsumenta jest dobrowolne, jednakże w sytuacjach wskazanych w niniejszej części Regulaminu niepodanie danych osobowych nie pozwoli Organizatorowi na wykonanie usługi względem Klienta/Konsumenta lub nie pozwoli Organizatorowi na zawarcie lub wykonanie Umowy.

 2. Zakres Zbieranych Danych

 1. Organizator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz automatycznie podczas przeglądania Witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów za pośrednictwem Witryny.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów/Konsumentów będą przetwarzane w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazie danych spółki KOW Sp. z o.o. w szczególności przesyłania za ich zgodą newsletera,  a także w celu zawarcia i wykonania Umowy
  z Klientem/Konsumentem.
 2. Ponadto Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy o udział w konferencji FRACHT 2016, w tym umieszczenie ich w bazie danych spółki KOW Sp. z o.o.
 3. Ponadto Organizator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

4. Zasady bezpieczeństwa

 1. Organizator  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie
  z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

5. Sposób kontaktowania się z Klientem

 1. W trakcie wykonywania Umowy Klient może otrzymywać od nas emaile dotyczące wykonania Umowy. Możemy również kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.
 2. Jeżeli Klient zapisał się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie go od nas otrzymywać drogą mailową.

6. Polityka dotycząca „cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu –  Organizator KOW Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta/Konsumenta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta/Konsumenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient/Konsument korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Konsumenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Konsumenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies, wykorzystywane do niżej wskazanych celów:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta/Konsumenta. Klienci/Konsumenci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
  w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta/Konsumenta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Konsumenta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Informacje końcowe

 1. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Klienta/Konsumenta, prosimy
  o kontakt za pomocą fracht@kow.com.pl.
 2. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Organizatora danych.
 3. Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.
 4. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej fracht.kow.com.pl/polityka-prywatności.