Rada programowa 2017

 • Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Joanna Radomska – Stencel, Dyrektor Północnego Zakładu PKP Cargo S.A.
 • Maciej Gładyga, Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Mateusz Frankiewicz, Business Development Specjalist, DCT Gdańsk S.A.
 • Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Kierownik katedry logistyki UG, Przewodniczący rady nadzorczej PKP S.A.
 • Jan Jarmakowski, Członek Zarządu GCT S.A.
 • dr inż. Andrzej Massel, Zastępca dyrektora ds. studiów i projektów badawczych, Instytut Kolejnictwa
 • Andrzej Wach, Wiceprzewodniczący rady nadzorczej, PKP CARGO S.A.
 • prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, Kierownik katedry logistyki i systemów transportowych, Akademia Morska Gdynia
 • Dariusz Sikora, Członek Zarządu, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
 • Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • Dorota Daszkowska – Kosewska, Dyrektor projektu TRAKO, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Tomasz Węgiel, Dyrektor, Izba Celna w Gdyni
 • Tomasz Mostowski, Departament Projektowy III, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący, Polska Izba Spedycji i Logistyki
 • Andrzej Jamry, Biuro Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Józef Marek Kowalczyk, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego

Skład rady programowej 2016

 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Katarzyna Gruszecka – Spychała, Wiceprezydent Gdyni
 • Andrzej Jamry, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Michał Ostrowski, Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jan Lewko, Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 • dr inż. Andrzej Massel, Zastępca dyrektora ds. studiów i projektów badawczych, Instytut Kolejnictwa
 • Ireneusz Gójski, Szef zespołu doradców, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Katarzyna Marciniak, Dyrektor Biura Komunikacji i Rozwoju, DB Schenker Rail Polska
 • Marcin Kamola, Kierownik ds. rozwoju biznesu, DCT Gdańsk S.A.
 • Andrzej Kasprzak, Prezes zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Dorota Daszkowska – Kosewska, Dyrektor projektu TRAKO, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • prof. nadzw. dr hab. Jana Pieriegud, Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.