Rejestracja

Cena udziału w wydarzeniu wynosi 200 zł netto.
Opłata obejmuje: całodzienny udział w konferencji w dniu 13 kwietnia 2017 r.
Wypełnienie  formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury VAT.

Prosimy o wypełnienie formularza

Dane do faktury  
Nazwa firmy / instytucji*
NIP*
Ulica*
Kod pocztowy, miasto*
   
Uczestnik  
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Telefon*
Adres e-mail*

Akceptuję Regulamin. *

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy o udział w konferencji NAVIRAIL 2017, w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). *

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm .).*

Uprzejmie informujemy, że przy rezerwacji noclegu w Hotelu AMBER w Gdańsku, na hasło „FRACHT” dostaną Państwo rabat.