Rejestracja

Cena udziału w wydarzeniu wynosi 200 zł netto.
Opłata obejmuje: całodzienny udział w konferencji w dniu 13 kwietnia 2017 r.
Wypełnienie  formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie i przesłanie faktury VAT.

 

 

Prosimy o wypełnienie formularza.

 

Dane do faktury  
Nazwa firmy / instytucji*
NIP*
Ulica*
Kod pocztowy, miasto*
   
Uczestnik  
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Telefon*
Adres e-mail*

Akceptuję Regulamin. *

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy o udział w konferencji FRACHT 2017, w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki KOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). *

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki KOW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm .). *

Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, a tym samym upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez żądania na nich podpisu Zleceniodawcy – za Zamawiającego. Zgodnie z dyspozycją art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej i o przesłanie jej na adres e-mail

*

* Pole wymagane